مثل اينکه ايرانيها برای هر کاری نياز به يک تحريک کننده قوی و مافوق بشری دارند.انها در همه چيز بدنبال دلايل سقوط رژيم و آزادی خود هستند و متقابلا جبهه مخالف دسته اول هم منتظر کوچکترين تحرک است تا مواضع ايشان را به توپ ببندد.حالا وقتی هردو طرف در مقابل قوی تراز خود قرار گرفتند فورت بچه ها ميفيستند جلو تا الی آخر قضيه
يادتان نرود امريکا داشت عراق را ميکوبيد يک عده دنبال ديکشنری بودند وقتی از امريکا آبی گرم نشد انطرف قضيه شروع کرد به کشتار (کرمان)
بابا جان سوات سياسی نداريد
حتما يک چيز مشترک داريد
حتما فکر بهتر از تفکر شما هم وجود دارد
حتما راه منطقی تری برای حل اختلاف موجود است
مگر اينکه همه اتان سرتان در يک آخور باشه که علوفه اش را ديگران توش ميريزند
بخدا با همه خسارتی که خورده ايم هنوز هم آماده بخشش همه اتان هستيم
ناراحت نشويد عرضه کار ديگری جز بخشش نداريم

/ 0 نظر / 4 بازدید