حسين درخشان هم رفت .گامهای صحيح او در بنيان گذاری وبلاگ فارسی در ياد تاريخ ماندگار است.نمی توانم مطمئن باشم که علت رفتنش همان است که ميگويد .هر چه هست به خودش مربوطه ولی شخصا خودم را مديون زحمات ايشان ميدانم و برای روزهای آينده در فايل انتظار (باز هم بيا دوباره تایپ ميکنم) حسين درخشان پيشرو راهی شد که از دوران کورش تا حالا مردم در انتظارش بوده اند اينکه وقتی ميگويند و مينويسند لولو ايشان را نخورد بر پدر هر چی مصلحت و مصلحت انديش بخصوص از نوع نظامش

/ 0 نظر / 3 بازدید