تجربه 11/2

به چند احتمال، تعدادی انسان زیر دستِ یک رئیس، قرار میگیرند

اول: ریاست های سازمانی و اداری

دوم :فرماندهی و مدیریت

سوم: مالکیت کارخانه و یا شرکت

ریاست های سازمانی و اداری ، بواسطه تخصص و سنوات خدمت و

در ج .آ بدلیل فامیلی و خانوادگی، حاصل میشود. بهر حال، ریاستها

نیازمند یک سری روابطی هستند. که مستقیما به حیطه قدرتِ آنها

ارتباط پیدا میکند.

یک رئیس باید.....

... از ماموریت و هدف نهائی و علت تشکیل (سازمان

-اداره) کاملا آگاهی داشته باشد

...از شمای سازمانی وموقعیت و ماهیت معاونتها و مدیرها و

 قسمتهای مختلف از قبیل ،اداری و اجرائی و....اطلاع دقیق داشته باشد.

...در مورد ریاست و مدیریت ، تحصیلات و تخصص عالی، داشته باشد

...از سابقه کارِ بیشتری، نسبت به مدیران و روسای زیر دست، برخوردار

باشد

...فن حسابداری و حسابرسی را، در حد کلیات و درک گزارشات مالی بداند

...از علم آمار و خواندن نمودارهای آماری تخصص و اطلاع کافی داشته باشد

...از شرح وظایف کلیه قسمتهای تحت امر به ریز، و مشروح اطلاع داشته باشد

...وقت شناس و در امر زمانبندی، با توجه به اطلاعات موجود، دقیق عمل کند

...به هیچ یک از زیر دستان، اعتماد نکند . و صرفا پس از بررسی گزارشات

 آنها را یا قبول کند و یا رد کند

...ریاست و مدیریت را با معلمی اشتباه نگیرد

...در جهت حفظ حریم ریاست و مدیریت خود کوشا باشد

...نسبت به دریافت گزارشات کاری، از مسئولین، جدی عمل کند

...نسبت به ارائه حتمیِ گزارشات، به بالادستی ها یا مالکان

دقیق و واقعگرا و با صداقت، باشد

...از متخصص بودنِ حدِ بالای مدیر مالی و انباردار، اطمینان حاصل نماید

...تمام دسته چک ها را در زمان قبول مسئولیت و در پایان مسئولیت خود

باطل کنید.

ادامه دارد.....

/ 0 نظر / 8 بازدید