يک دلواپسی اساسی دارم
اين دلواپسی مانع از نوشتن است بطوريکه گاهی اوقات اصل انديشه را هم ميسوزاند
قلم بدست گرفتن و نوشتن شايد راحتترين کار برای من باشد اما مسئوليت قلم و دقت در امر انتقال معناو بيان مطالبی که موجب هتک و آبروريزی و بخصوص انحراف خواننده نشود موضوع بسيار مهم و حساس و قابل تامل است
اگر خواننده نوشته های من باشيد متوجه خواهيد شد که مستقيما ديدگاه و تاثر خود را نسبت به حوادث بيان ميکنم و نوشته های من گلايه و مشوق به هيچ کاری نيست نهايتا زمانی که بمصرف خواندن آن ميرسد شايد بنظر خواننده تلف شده فرض شود.اما ت.صيه به امری ندارد که خواننده بعدها متوجه شود که تحت تاثير يک مطلب روزها و بعضا سالهای عمر را تلف کرده
اگر به سردمداران جمهوری اسلامی حمله ميکنم
اولا بخاطر مشکلات شخصی خودم هست که مستقيما از انتخاب فرماندهان و روسا و مديران نالايق ناشی ميشود.روسائی که باند بازی و دزدی و حيف و ميل بيت المال را حق خود ميدانندوبارها در جلسات به دست و پا گير بودن قوانين و مقررات اشاره کرده اند
ثانيا بخاطر ايران است هر سياست و هر روشی بايستی مقرون بصرفه بوده و دامنه برکات آن سيايت تا گربه ها و سگها و حيوانات را هم شامل شود.بنظر من اعتقادات شيعه که گاهی حکومت با دستاويز قرار دادن آن آرامش جامعه را مختل ميکند در حال حاضر بسيار گرانقيمت تمام شده و متاسفانه به اندازه زمان سلطنت رضا شاه هم پيشرفت نکرده بلکه خسارات عمده ائی هم خورده و هم خواهد خورد به دليل بر خورد غلط و حکومت مابانه
ثالثا بيشتر قشر روحانيت که ذاتا تن پرور و پررو هستند لايق حکومت و سياست نيستند حتی اگر قوی ترين سيايتها را هم داشته باشند زيرا تا اين لباس عجيب را پوشيده اند خود بخود جوانان را فراری ميدهند و واضح تر اينکه بعد از مسئوليت پذيری اصلی ترين دغدغه ايشان تبليغ دين و روش خودشان است که اين بی نهايت ظالمانه است زيرا در آبادی و پايداری اين زمين تمام اديان بدون تعصب حضور داشته اند و تازه نيازی هم نيست زمانی که اکثريت مردم مليت را محور انديشه خود قرار داده اند اين پلشوتکها اصرار در تغيير اين ارزش عزيز بنمايند
چهارم اخوند جماعت هميشه بدنبال احکام ثانويه است که يک جوری حلال کند
پس فعلا من ميگويم شعار ديانت ما عين سياست ماست غلط بزرگی بود که فراموش شده بود هر کس آن را زنده کرد خائن و دشمن بوده است.شعار صحيح ميتواند اين بشود
سياست ما قوی ترين محافظ ديانت ماست
و ديانت ما بالاترين هدف سياستمان است

/ 0 نظر / 4 بازدید