شباهت خفن

در یکی از شهرک های اطراف تل آویو یک جوان

فلسطینی به یک خاخام با اسلحه سرد حمله

میکند و او را زخمی میکند.پلیس با شلیک بطرف

جوان فلسطینی او را به شهادت میرساند

عجب شباهت خفنی دارد این داستان با واقعه

مترو شهر ری .

نمی شد به پایش شلیک میکرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رئیس پلیس دروغگو میگوید به پایش شلیک شده ولی در

راه بیمارستان فوت میشود!!! شلیک به پا و فوت

ای کثافتهای دروغگو

/ 0 نظر / 66 بازدید