خواهش ميکنم

چند سئوال

بر اساس سئوال کردن عيب نيست

فی کل الموارد يسئل احسن 

يا خدا خودم را بتو سپردم .نان هر کس آجر شد من بی تقصيرم

ضمناتر اينکه بخدا من مسلمان و شيعه هم هستم بابا فقط سئوال دارم

دل را بدريا ميزنم و مپپرسم

۱-چرا امير کبير از تهران تا کاشان به يک آدم معمولی مراجعه نکرد؟

۲-قبل از اينکه عقيل کف دستش بسوزد چه شغلی داشته و با اينکه در مکه متولد

شده بوده در بصره چکار داشته

۳-راويان قصه محمد حسين فهميده ايا نام و نشان هم دارند؟

۴-امام حسين (ع) قبل از واقعه کربلا چه شغلی داشته اند

۵- ارثيه حسنين چقدر بوده و چند روز پس از شهادت حضرت علی تقسيم شد

۶-واحد پول خلافت حضرت علی چه نام داشته؟

۷-وسعت مملکت اسلامی در زمان حضرت علی چقدر بوده است

۸-شغل غالب مردم در زمان حضرت علی چه بوده است

۹-نام چند تن ايتيمان کوفه که برای خليفه شير آوردند را ميدانيد؟

۱۰-نام خزانه دار حضرت علی (ع)چيست

۱۱ـچرا گدايان ساير شهر ها از بی اعتمادی حضرت به اطرافيان خود بی اطلاع بودند

۱۲-چرا بايد يک خليفه شخصا غذا بکول بکشد؟

۱۳ چرا بعد از ضربت خوردن حضرت علی يتيمان بلافاصله گرسنه ماندند

۱۴ چرا گدايان ساير مملکت اسلامی هم قبل و هم بعد از ضريت خوردن گرسنه بودند

۱۵-آيا کسی از مسئوليت سيد احمد آقا در مورد حفظ اثار امام از خدشه و تقلب با

اطلاع است؟

۱۶-آياکسی ميداند دويست سال قديم چقدر طول ميکشيده؟

۱۷-تاريخ تولد ابن ابی الحديد چه سالی بوده؟

۱۸-بايگانی مدرسه فيضيه چند سال قدمت دارد؟

۱۹ مهمترين نتيجه پژوهش و پالايش دين از روايات کذب توسط چه کسی و در چه

تاريخ و در مورد کداميک از موضوعات مهم بوده است

۲۰-آيا اگر حديث غلط را با زبان عربی غليظ بخورد خلق الله بدهيم ميشود ......

هزينه لشکر کشی امام حسين و منبع تامين بودجه؟

خدايا ترا سپاس ميگويم که در قران مرا راهنمائی کردی که بهترين اقوال را پس از شنيدن انتخاب کنم

/ 0 نظر / 2 بازدید