تجربه7/2

ادامه مطلب....

اگر، در کنار بساط شما، اشخاص دیگری، بساط کرده اند .هرگز سعی در

جلب توجهِ آنها ننمائید . وزیاد هم بطرفِ آنها خیره نشوید  و آهسته تر

گفتگو کنید.در انتخاب موضوع صحبت، تا درکنار هم بساط دارید

رعایت بیشتری بفرمائید

در مسافرتهای شمال ، اگر در جنگل، نیاز به کباب داشتید. سعی کنید،

در جاهای پیش بینی شده، آتش روشن کنید ودر پایان کار از خاموش بودن

آتش، حتما مطمئن شوید

حتی اگر استاد شنا هستید. در دریا ، پیشروی نکنید و خیلی مراقب خود و

دوستانتان ،باشید

از شنا کردن، در رودخانه ها و بخصوص شیرجه زدن، در آب رودخانه،

خود داری کنید

برای ماشینهای گشتِ پلیس و سایر ماشینهای امدادی چراغ بزنید و

دست تکان بدهید

پول خرد جهت صدقه دادن به فقرائی که در بین راه میبینید همراه داشته باشید

درطول سفر، حتما در زمانِ مناسب به والدین خود تلفن کنید. و از

خوبی مناظر و همسفران و چند خوشگذرانی برای آنها، بگوئیدواگر

متاهل هستید فقط تلفن کنید و احوالپرسی کنید

در پایان سفر حتما اعلام کنید که بشما در کنار دوستان، خوش گذشته

و به تمامشان خسته نباشید بگوئید

حتی الامکان از سفر با همکاران خود جلوگیری بعمل آورید

اگر شما راننده ماشین، هستید. خوبست دوستان را تا درب منازلشان برسانید

بعد از سفر، هرگز نکاتِ سخت و منفی سفر را بیاد خود و دوستان، نیاورید

از مسافرتهای فامیلی و خانوادگی خودداری کنید و اگر دوست داشتید

و یا ناگزیر شدید. فقط مثل یک خدمتکار، دست بسینه، جهت اجرای

تمام اوامر همسفران، آماده باشید

مراقبت دائم ،از کودکان همسفر، بسیار واجب و ضروری است.

خود را فراموش کنید و صرفا مراقب سلامتی و خوش بودن بچه ها، باشید

در مراقبت از بچه ها، فرقی بین آنها، نگذارید. وفقط مراقبت کنید.

و دخالت کمتر، در رفتار بچه ها شایسته تر است.

رفتار بعضی ازبچه ها را در حین بازی،اگر دوست نداشتید ومورد

پسند شما نبود. لطفا در بین جمع، برای والدین و دیگران، تعریف نکنید

.رفتارها ی به ظاهر بدِ بچه ها (البته بی خطرش) قابل تحمل، هستند

و گلایه از رفتارشان آنهم در یک مسافرت باعث کدورت پدر و مادرش

میشود و سفر به آنها و نتیجتا بشما خوش نخواهد گذشت

در اینگونه سفرها جعبه کمکهای اولیه از واجبات است

مراقب حساسیت خانمها نسبت به همدیگر باشید.

در سفرها باید حتما سعی شود که آقایان، میزبان در تمامِ مدت، باشند

و خانمها میهمانان محترم قلمداد شوند .

در مسافرتهای خانوادگی سعی کنید شما ،مطلبی را برای گفتگو

شروع نکنید

مراقب حوله و مسواک و ریشتراش خودتان ودیگران باشید اینها

وسائل کاملا شخصی هستند.

داشتن توانائی در برخورد با اتفاقات وحفظ خونسردی در صورت

بروز یک اتفاق،هنراست

انداختن چند عکس یادگاری، خوبست

سوغات را، ساده و کم بیاورید. از زیاده روی در این مورد خود داری کنید

فردای رسیدن،  تلفن کنید و احوال دوستان را جویا شوید و تکه ائی از یک

جای بامزه مسافرت را یاد آوری کنید

بعد از سفر، لباسها و وسائل خود را ، با سایر وسائل و لباسهای

خانواده مخلوط نکنید تا کاملا شسته شوند

از مردم شهر و منطقه ائی که سفر کرده اید بهر دلیل پیش دوستان

وخانواده خود بدگوئی نکنید و آداب و رسوم وزبان آنها را سبک نشمارید

وادای سخن گفتن ایشان را در نیاورید

هر سفر خلاصه ائی از وجود مارا به همسفران نشان میدهد و سفر

میتواند بیانگر سایر مناسبات ما در زندگی روز مره باشد پس سعی

کنیم همیشه بهترین لایه وجود خودرا، در زندگی و سفر به همراهان

خود نشان بدهیم

در مقالات بعدی نسبت به بهبود روابط اجتماعی خواهم نوشت

عنایت بفرمائید، برای یک سفرِ ساده، چه مسائلی مطرح است.

آیا ما باز هم ، بیشتر وقت مفید خود را باید بمصرف مراسم و

مناسک مذهبی برسانیم در حالیکه به آدابِ رفتاری و اجتماعی

خودمان کمتر توجه داریم؟

/ 0 نظر / 9 بازدید