سازمان

فصل الخطاب باید قانون اساسی باشد.

یک سازمان را میشود تشکیل داد بین افراد کاملا

قابل اطمینان. در این سازمان هیچگونه عضو گیری

رسمی انجام نمی شود. ممکن است چندتا دوست کاملا محرم

و یا فامیل کاملا قابل اطمینان چنین سازمانی بوجود بیاید

وظیفه این سازمان مطالعه و تسلط کامل به قانون اساسی

است. این سازمان با آرشیو کردن روزنامه ها و اخبار رسانه ها

منبع عظیمی از اطلاعات قانونی و مشروع را جمع آوری

میکند . مشخصا اقداماتی که از طرف حکومت و یا دستگاههای

مختلف مغایر و یا ضد قانون اساسی است مشخص میشود

این اطلاعات ویرایش و پیگیری میشود تا در زمان خاص

مورد استفاده و استناد قرار گیرد. سازمان به هیچ شکلی

اخبار و اطلاعات طبقه بندی شده دولتی و انواع شرکتهای

مختلط و یا وابستگان حکومتی را انتشار نمی دهد.اصولا

این سازمان هیچگونه مطلبی را انتشار نمی دهد..تقریبا

در حدود بیست سال جریان اتفاقات فقط ورودی است

و هیچ مطلبی نباید از سازمان خارج شود. نگهداری

اطلاعات معمولی را در حجم بسیار کم و با رعایت اصول

حفاظتی انجام میدهد .عضو گیری برای سازمان بسیار

مشکل و تقریبا باید غیر ممکن باشد.تعدادافرادی که

در بالای هرم سازمان هستند بسیار محدود بوده و اصراری

در شناساندن خود نباید داشته باشند. جابجائی هر نوع

اطلاعات و دانسته ائی کاملا ممنوع بوده و هرگونه بهره برداری

از اطلاعات موجود بعد از بیست سال و با تائید سالمندان

سازمان احتمالا انجام میگیرد

/ 0 نظر / 47 بازدید