امام مظلوم

امروز تولد امام هفتم است

تعدادی از جوانان محل مشغول ساختن تکیه و حسینیه

و سایر موارد مربوطه هستند

ایشان اصلا به تولد امام هفتم توجهی نداشتند و با

یک کشش عجیب میخواستند آماده عزاداری شوند

تصور میکنم ایشان نمی دانند که شادی برای تولد

امام به اندازه عزاداری برای ایشان مهم است

اما فایده ندارد ما بیمار غم وغصه شده ایم

/ 0 نظر / 56 بازدید