شاهرود

از پنجشنبه گذشته در شاهرود منزل پسرم بسر می بریم فردا هم که سه شنبه است عازم اندیشه هستیم مسافرت خوش گذشته است. حالا دیگر کی به اینترنت برسم خدا میداند

/ 0 نظر / 55 بازدید