در زندگی انسان اتفاقاتی می افتد که درک چگونگی آن نياز به گذشت زمان دارد در اتخاذ تصميم (خير و شر هردو)تامل بفرمائيد

/ 0 نظر / 3 بازدید