سيزده نوروز روز بيرون رفتن و با طبيعت آشنا شدن است.ديروز و پريروز باران باريده و لطافت هوا چندين برابر شده برای همه روز خوب و پرخاطره آرزومندم لطفا با لبخند به آژانها نگاه کنيد و احساس کنيد که طرف مهربان و فهميده شما هستيد نيروی انتظامی ما نياز به محبت دارد.آنها در انديشه خود تصور ميکنند که همه مردم خلافکارندو خلافکار از نيروی انتظامی بايد بترسد و اخمو باشد شما به ايشان مهربان باشيد و بگذاريد آنها در لبخند شما گم شوند وقتی با مهربانی با ايشان برخورد کرديد آنها عقده های خود را فراموش ميکنند و دست وپای خود را گم ميکنند چون خود را لايق محبت نمی دانند و شما را بسيار بالاتر از خود تصور کرده اند.برای نيروی انتظامی هم آرزوی موفقيت دارم مطمئن باشيد که نفرت مردم از شما بخاطر ندانستن وظايف يک پليس خوب است که نيروهای دهاتی و عقده ائی شما قادر به درک و اجرای آن نيست .خشونت در برخورد و توهين و تحقير بيانگر قدرت نيست بيشتر درخواست رشوه و يا کوچکی شخصيت پليس است

/ 0 نظر / 4 بازدید