بیشعور شاکی

سریع ترین راه برای شکست خوردن در یک دعوای قضائی این

است که آدم معتقد باشد سیستم قضائی ((بیطرف))است.دومین راه گرفتن

وکیل پاک و درستکار است(البته اگر همچو چیزی وجود خارجی داشته

باشد).چرا که فقط بیشعورها ،از پس بیشعورهای دیگر بر می آیندو این

مساله ربط چندانی به عدالت ندارد.

/ 0 نظر / 53 بازدید