تجربه10/3

 

در زمانِ خریدِ خانه، به مقدار فضاهای ِپرت شده، توجه کنید

بهر شکل ممکن، از وضعیتِ همسایگان و رفتارِ

آنها مطلع شویدچنانچه، وضعِ مالی نزدیکانِ شما ،

پائین تر از شماست. خریدهای تجملی و یا حسرت

برانگیز خود را، به آنها نشان، ندهید.

جهتِ تخفیف گرفتن، زیاد، با فروشنده چانه نزنید

قیمت پیشنهادی خود را بگوئید .اگر راضی نشد.

فروشگاه را ترک کنید.مطمئن باشید. اگر، راهی

برای تخفیف باشد. او شمارا صدا خواهد کرد

در زمان پرداخت وجه ،مجددا، تخفیف نخواهید

اگر اضافه پولِ خود را، بصورت نقد، از فروشنده

دریافت کردید. حتما از اصیل بودن اسکناسها،

مطمئن شوید

در زمان خرید طلا، اولا از قیمتِ طلا در روز خرید،

اطلاع حاصل کنید.

در مرحله دوم، با مراجعه به سایتهای اطلاع رسانی،

در مورد طلا ،مطلع تر شوید از مغازه اول و در

اولین مراجعه ،خرید نکنید

فروشندگان طلا، برای محاسبه قیمتِ فروش، با توجه

به وزنِ طلا و سایر مواردِ مربوطه ،محاسبات پیچیده ائی

انجام میدهند .در صورت لزوم،مبالغی که بصورت

اضافه تراز قیمتِ اصلی، باید بپردازید را، کنترل کنید

مواردی که به اصلِ قیمت طلا ،افزوده میشود عبارت

است ازمالیات بر ارزش افزوده- دستمزد ساخت(این

مبلغ در زمان فروش همان طلا از کل قیمت کسر میشود)

مبلغ سومی هم، محاسبه میشودکه در موردش، حضور

ذهن ندارم!!!

ممکن است. جهت تعمیر وسیله ائی، تعمیرکار مجبور

به مراجعه، به منزل شما شده و در منزل، تعمیرات

لازم را آنجام دهد

خانمها در اینگونه موارد، تنها نباشند. حتی تنها

بودنِ آقایان هم، خالی از اشکال نیست

عیوب دستگاه را، کاملا به تعمیر کار، شرح دهید

و تذکر دهید، که فقط در موردِ رفع عیوبی که به

توافق رسیده اید، دستمزد خواهید پرداخت .

قبل از شروع کار، از تعمیر کار بخواهید. با شما،

در مورد تعدادِ خرابی ها و روشن کردنِ دستمزدِ

تک تکِ خدمات و قطعات یدکی ،با شما به توافق،

برسد.چانه زنی بعد ازانجام کار بی نتیجه، خواهد بود

داغیِ قطعاتِ تعویضی را، به تعمیرکاران ندهید.

و قبل از شروع تعمیر، این نکته را به تعمیر کار بگوئید.

در مورد دستگاههای برقی –دیجیتالی- الکترونیکی،

دقت داشته باشید و اصلا خودتان آنها را، باز و

دستکاری نکنید.


/ 0 نظر / 8 بازدید