کدام راه

با دیدن و شنیدن شبکه ماهواره ائی که تبلیغ مسیحیت

میکرد متوجه شدم که آنها خیلی زحمت میکشند تا

خدا را شبیه انسان بکنند و بقول خودشان حتی تا

جسمیت  دادن به خدا پیش رفته اند

با توجه به مسائل اسلام ایرانی متوجه میشویم که

ادبیات و فلسفه اسلامی ایرانی سعی دارد که

انسان را خدائی کند

هر دو راه بالا غلط و خطرناک است

همان بهتر که خدا -خدا باشد وبنده همان بنده

بماند

سعی مکاتب در مورد خدا و شناساندن خدا و به راهنمای

دانا در مورد خدا تبدیل شدن کار احمقانه و بیهوده ائی

است.

 

/ 0 نظر / 57 بازدید