تجربه7/1

ادامه مطلب....

هرگز جهت کمک به ماشینهایی که ظاهراً خراب شده و در کنار جاده

متوقف هستند ،توقف نکنید

با اهالی شهر و فروشندگان و مردم، بسرعت زیاد، صمیمی نشوید.

فرهنگ ها، متفاوت است. ممکن است، احتمالا سخنی از طرف شما ،

ناراحتی ایجاد کند

سفر، موقعیت مناسبی است. که عادات روزمرهِ خود را، تغیر دهیم

تصمیم بگیریم در طول سفر، حتی به شوخی هم ، دروغ نگوئیم (فرصت خوبیست)

در صورتِ بروزِ بیماریهای کوچک و از این قبیل، شما هرگز توصیه ی داروئی، نکنید.

بعد از استفاده از دستشوئی ها ،حتی اگر نیاز نداشتند، شما کاملا،

محیط را بشوئید و تمییز کنید . و هرگز، از نفر قبلی، که بعد از استفاده، اینکار

را نکرده، انتقاد نکنید

در مورد مسائل بهداشتی زیاد سخت گیر و بهانه گیر نباشید

روغن موتور وآب وزاپاس خودرو را قبل از سفر چک کنید

در زمان سفر اگر شما رانندگی میکنید و دیگران سرنشین اتومبیل شما هستند

همیشه 10 تا20 کیلومتر آهسته تر از رانندگی معمول خودتان برانید

درحال رانندگی ،با دیگر رانندگان، کورس نگذارید و لجبازی نکنید

در نقاط زیبا و خوش منظره گاهی توقفی بکنید و چیزی میل کنید

به علائم ونشانه های راهنمائی و رانندگی توجه خاص د اشته باشید

از وسائل ایمنی خودرو، مانندِ قفل پدال و قفل فرمان، حتی در توقفهای کوتاه،

حتما استفاده کنید

 

اگر سر نشین اتومبیلِ دوست خود، هستید و به نوع رانندگی دیگران، حساس

هستید و به اتفاقاتِ رانندگی، عکس العمل نشان میدهید، لطفا در صندلی جلو ننشینید

در طول سفر، هرگز از رفتار یکی از دوستان به دوست دیگر، چیزی نگوئید و گلایه نکنید

در مورد انتخاب غذا و یا هر چیز عمومی دیگر هرگز نگوئید من نمی خواهم و

پولش را هم نمی دهم

لطفا از انتخاب گُلِ میوه ها و قطعه بزرگ گوشت در موقع خوردن غذا، خودداری کنید

در اولین وعده غذائی سعی کنید پیاز محلی آنجا را، استفاده کنید زیرا نوعی

واکسن بحساب میاید

بهترین رختخواب و جای خواب را برای خودتان، انتخاب نکنید و سعی کنید، آخرین

نفر در اینگونه مواقع باشید

امیدوار نباشید که در همان سفر اول نتیجه اجرای این موارد را ببینید. ولی

در کمال تعجب خواهید دید که در سفرهای بعدی شما از گزینه های اصلی

همسفری خواهید بود

در مسافرتها کمترین وقت را به سرگرمی با موبایل خود، اختصاص بدهید و

سعی کنید با ارائه برنامه های خوب دسته جمعی، دیگران را هم بطور

غیر محسوس از این کار باز دارید

در طول مسافرت از تعریف صحنه های بد جاده ائی و تصادفاتی که دیده ویا شنیده اید جدا خود داری کنید

هرگز هرگز برای دیدن حوادث جاده ائی در محل حادثه توقف نکنید و سعی نمائید، حتی نگاه هم

، نکنید. با سرعت عبور کنید تا ترافیک بوجود نیاید

حتی در سفرهای تابستانی خود، مقداری آذوقه و لباس گرم ،بهمراه داشته باشید

جداً از سوار کردنِ افراد ناشناس، در ماشین ،خود داری کنید

 

/ 0 نظر / 10 بازدید